News

เดิมพันมากขึ้นเพื่อช่วยเอาชนะโชคร้ายและลดความแปรปรวน

Posted on:

แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากในทางปฏิบัติที่จะครอบคลุมแต่ละสถานการณ์ที่เป็นไปได้ที่คุณจะต้องเจอระหว่างอาชีพการเล่นโป๊กเกอร์ของคุณ แต่ก็มีแนวทางในการปรับปรุงระบบ c-wager ของคุณโดยพื้นฐาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณควรคิดถึงขอบเขตหรือให้ชัดเจนยิ่งขึ้นถึงข้อได้เปรียบของช่วง หากต้องการใช้วิธีการนี้ คุณต้องมี ace preflop range ดังที่ผมเพิ่งอ้างอิงไปก่อนหน้านี้ การทำความเข้าใจว่ามือประเภทใดที่อยู่ในระยะของคุณและฝ่ายตรงข้ามอาจเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาเทคนิคการเดิมพันแบบ c-wager ของคุณในหลาย […]